Untitled Document

Adatkezelési tájékoztató

Jelen dokumentum tájékoztatást nyújt Önnek az Európai Unió adatvédelmi rendelete (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete, továbbiakban: GDPR) és a hazai jogszabályok (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a továbbiakban: Info tv.) által a személyes adatok kezelésével összefüggésben lefektetett előírásokról, az Ön jogairól és a Casada Hungary Kft. általi adatkezelési gyakorlatról.

 

ADATKEZELŐ:

Casada Hungary Kft.             

(Casada Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)

 

Székhely:  7622 Pécs, Siklósi út 22.
Telefon: 06-72/551-781
Fax:     06-72/551-556
E-mail:  office@casada.hu
Honlap: https://casada.hu
Adószám:  11547356-2-02
Közösségi adószám:  HU11547356
Cégjegyzék szám:  02-09065248
Európai Egyedi Azonosító: HUOCCSZ.02-09-065248

 

 

A székhely szerinti illetékes vitarendezési testület: Baranya Megyei Békéltető Testület (7625 Pécs, Majorossy I.u. 36.)

Az adatkezeléssel kapcsolatos információk

 

I. Értékesítés, regisztráció

 

A Casada Hungary Kft. a hagyományos, illetve WEB Shop-on keresztül történő értékesítés során rögzített, illetve a regisztráció során megadott személyes adatokat az általános szerződési feltételek elfogadását követően, az Ön által adott felhatalmazás keretein belül dolgozza fel, az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és b) pontján, valamint az Info tv. 6. § (4) bekezdésén (szerződés teljesítése) alapul.

 

II. Vevő elemzés, marketing, piackutatás és közvélemény kutatás

 

A megrendelőn, a WEB Shop felületen és/vagy a regisztrációs űrlapon megadott személyes adatai a Casada Hungary Kft. Információbiztonsági és Adatkezelési Szabályzata által előírtak alapján tárolásra és feldolgozásra kerülnek, amelyek bázisát képezik az ügyfélkapcsolat fenntartásának, az elemzéseknek, a hirdetési- és marketingkampányokkal kapcsolatos tájékoztatásnak és a jövőbeli üzleti tranzakcióknak.
Az adatfeldolgozás az Adatkezelő jogos érdeke, hiszen a Casada Hungary Kft. arra törekszik, hogy tájékoztassa Önt a termékeiről, szolgáltatásairól és ajánlatairól, valamint, hogy fenntartsa Önnel az üzleti kapcsolatot. Személyes adatai csak abban az esetben kerülnek felhasználásra, ha ahhoz Ön előzetesen hozzájárult. Ezen hozzájárulás alapján Ön további információkat kaphat e-mailben, SMS-ben vagy telefonon.
A Casada Hungary Kft. a piaci trendek és felhasználói igények mélyebb megismerése céljából időnként piackutatást és közvélemény kutatást (vásárlói visszajelzések felmérése) is végez, de természetesen kizárólag az Ön hozzájárulásával és az Ön által megadott csatornákon keresztül.
Az eltárolt adatok szükséges esetben nyilvános forrásokból (pl. telefonkönyvek, nyilvános cégadatbázisok) származó információkkal kerülnek kibővítésre annak érekében, hogy a Casada Hungary Kft. folyamatosan emelni tudja szolgáltatásainak színvonalát, javítsa az ügyfélkapcsolatokat és személyre szabott ajánlatokat tudjon nyújtani vásárlóinak és ügyfeleinek.
Ezek az adatkezelések tehát az Ön hozzájárulásán alapulnak (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, Info tv. 5. § (1) bek. a) pont).

 

III. Adatfeldolgozás, adattovábbítás

 

A Casada Hungary Kft. az I. és II. pontokban jelzett célok elérése érdekében különféle szolgáltatókat, adatfeldolgozókat vesz igénybe a GDRP 28. cikke és az Info tv. 10.§-a alapján. (Ilyen adatfeldolgozó pl. az online Casada WEB Shop fejlesztője és üzemben tartója, marketing szolgáltató, nyomdai szolgáltató, stb.) Szigorú titoktartási és szolgáltatási szerződések biztosítják, hogy ezek a szolgáltatók az európai adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően dolgozzák fel a személyes adatokat. Személyes adatot harmadik félnek a Casada Hungary Kft. kizárólag törvényben meghatározott esetekben és módon ad át.

 

IV. Kötelező, illetve önkéntes adatszolgáltatás és megőrzési időszak

 

A következő adatok megadása szükséges ahhoz, hogy Ön a Casada Hungary Kft-vel vásárlási (illetve részletfizetési) szerződést/megállapodást köthessen, regisztrációja feldolgozásra kerülhessen és a fent említett ügyfélkapcsolat ápolás, elemzések, tájékoztatások és a jövőbeli üzleti tranzakciók megvalósulhassanak: az ügyfél neve, megszólítása, címe (kiszállítási cím), vezetékes és/vagy mobil telefonszáma, e-mail címe, születési dátuma.
A regisztráció során közölt adatok megadása minden esetben önkéntes.
Személyes adatait a Casada Hungary Kft. csak az ügyfélkapcsolat befejezéséig tárolja, kivéve a törvényi kötelezettség folytán megőrizendő adatok/dokumentumok (pl. a szigorú számadású bizonylatok). A kötelező adatkezelést a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, valamint az Info tv. 5. § (1) bek. b) pontja rendezi.

 

V. Jogorvoslat

 

A Casada Hungary Kft. a személyes adatokat az Európai Unió adatvédelmi rendelete (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete, továbbiakban: GDPR) és a hazai jogszabályok (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a továbbiakban: Info tv.) előírásainak betartásával kezeli.
Az alábbi jogainak gyakorlása érdekében bármikor kapcsolatba léphet a publikus kapcsolattartási módokon:
• Hozzáférési jog (GDPR 15.cikk, Info tv. 15.§): joga van az adatkezelésre vonatkozó információkról, valamint a feldolgozott adatokról másolatot kérni.
• Helyesbítéshez való jog (GDPR 16.cikk, Info tv. 17.§): joga van kérni a pontatlan adatok helyesbítését és/vagy befejezetlen adatainak kijavítását.
• Törléshez való jog (GDPR 17.cikk, Info tv. 17.§ (2) bek.): joga van személyes adatainak törlését kérni és ahhoz is, hogy amennyiben a személyes adatai nyilvánosságra kerültek, a törlés iránti kérelme más adatkezelők felé is továbbításra kerüljön.
• Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18.cikk): joga van kérni az adatkezelés korlátozását
• Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20.cikk): joga van az Önre vonatkozó személyes adatokat strukturált, általánosan használt és gépileg olvasható formában megszerezni, valamint ezen adatok átadását kérni egy másik adatkezelő részére
• Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21.cikk, Info tv. 21.§): joga van az adatkezelés ellen tiltakozni
• Hozzájárulás visszavonásához való jog (GDPR 7.cikk (3) bek.): joga van a hozzájárulásán alapuló adatkezelésnél a hozzájárulását bármikor visszavonni (A hozzájárulás visszavonása az azt megelőző időszak adatkezelésének jogszerűségét nem befolyásolja.)
• Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77.cikk): joga van a felügyeleti hatóságnál panaszt benyújtani, ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés valamely jogszabállyal ellentétes.

Amennyiben a jogszabályi változások miatt szükségessé válik jelen adatvédelmi tájékoztató módosítása, a Casada Hungary Kft tájékoztatja Önt a releváns változásokról, valamint új hozzájárulást kér abban az esetben, ha a változtatások befolyásolják a beleegyezésen alapuló adatfeldolgozást.

A Casada Hungary Kft. adatkezelésével kapcsolatos további részleteket a https://casada.hu/reszletes-adatkezelesi-tajekoztato/ oldalon talál.

Adatkezelési tájékoztató
Verzió: v1.9
Érvényes: 2018.05.29-től